Stöd för kulturarbetare i Coronatider

Stöd för kulturarbetare i Coronatider

21 apr, 2020
Skrivet av: Linda Carolina Svensson ADMIN
Kategorier: Film i Dalarna, För Filmare, Filmarbetare i Dalarna

Corona-pandemin har satt stora delar av vårt samhälle på paus vilket har drabbat inte minst kulturverksamheter i hela landet. Många av er filmarbetare och biografägare i länet kämpar med sina verksamheter nu. Vi på Film i Dalarna gör vad vi kan för att lotsa er framåt, vidare, behjälpligt mot en fungerande hamn. Dels omorganiserar vi nu våra stöd for att hjälpa länets aktörer. I ett första skede fördelar vi cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.

Film i Dalarnas stöd:
Manusstipendium för unga
Manus, postproduktion och samproduktionsstöd
Biografstöd
Filmpedagogiskt stöd barn och unga
Läs vårt pressmeddelande om hur vi möter Cornona-krisen med våra stöd

Men det finns även andra stöd att söka runt om i landet. Nedan har vi sammanställt en del länkar för att underlätta sökandet för er i jakten på överlevnad. 


Filminstitutets stöd i Coronakristider:
Har redan nu genomfört en omfördelning av resurser för att stärka verksamheter i kris. Läs mer om Filminstitutets åtgärder här.


Regeringens stöd för filmverksamheter:
Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. 
Regeringskansliet
Länsstyrelsen Dalarna

Utökade lånemöjligheter och Statlig lånegaranti till små och medelstora företag.
ALMI har ett tillskott för utlåning till mindre företag.
Sänkta socialavgifter.
Anstånd med skatteinbetalningar.
Möjlighet att korttidspermittera.


Regionalt stöd:
Företagsstöd Region Dalarna. 


Kommuner i Dalarna:
Flera kommuner har också gått ut med krispaket för kulturen, du hittar en sammanställning av kommunerna åtgärder på Verksamt.se sida.


Fler källor att besöka för krisstöd:
Konstnärsnämnden
Teaterförbundets nödhjälpsfond (för medlemmar)
Författarförbundets krisstöd

 

OBS! Håll dig uppdaterad med information kring åtgärder på Regeringens hemsida, Kulturrådet, och Filminstitutet.