Film i Dalarna
Film i Dalarna AB är ett helägt bolag av Region Dalarna som verkar för ett levande filmlän. Vi driver utvecklingsfrågor inom filmområdet för barn och unga samt stärker arbetet med filmkunnighet. Vi skapar förutsättningar för att visning av värdefull film skall ske, samt främjar utvecklingen av länets biografstruktur. Vi samproducerar film och tv-produktioner, stärker återväxten av filmskapare i länet och driver utveckling av Dalarna som en attraktiv inspelningsplats.