FILM I DALARNA
Vi är ett regionalt resurscentrum för film, som verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Film i Dalarna är en del av Region Dalarna.