Personal

Linda Svensson
Linda Svensson 
Filmkonsulent barn- och unga, med fokus på film i skolan och filmpedagogik.
Telefon: 0721-42 63 33
linda.svensson@filmidalarna.se


Diana Andersson Walve
Diana Andersson Walve 
Filmkonsulent för växthus & talangutveckling samt kommunikationsansvarig.
Telefon: 0721-42 61 63
diana.walve@filmidalarna.se


Tobias Ingels
Tobias Ingels 
Filmkonsulent för visning och spridning. Teknikansvarig.
Telefon: 0702-40 39 91
tobias.ingels@filmidalarna.se


Mattias Ehrenberg
Mattias Ehrenberg 
Strateg / Filmkonsulent samproduktion och dokumentärfilm. 
Telefon: 0721-42 61 58
mattias.ehrenberg@filmidalarna.se


Daniel Wallentin
Daniel Wallentin 
VD
Telefon: 0705-12 40 69
daniel.wallentin@filmidalarna.se