filminspelning av två kvinnor i trädgård i 1890-talskläder

Talangutveckling av filmare

Foto: Ola Gäverth

Film i Dalarna arbetar långsiktigt med talangutveckling på flera nivåer. Målet är att skapa förutsättningar för att filmare att kunna ”verka och nätverka” i Dalarna utan att behöva flytta härifrån men också för ett inflöde av nya röster och ny kompetens, där kontinuitet och långsiktig samverkan är i fokus.

Inom talangutveckling fokuserar vi på personer i lika hög grad som på filmprojekt. Stor vikt läggs på att erbjuda mötesplatser, stöttning och insatser för djupgående utveckling av kreatörer och filmskapare. Det kan vara allt ifrån att en etablerad dokumentärfilmare vill lära sig skriva spelfilm-manus till att en skådespelare vill göra egen kortfilm, och får då stöd i det. Eller så är det unga talanger som söker stöd för att utvecklas. 

Inom talangutvecklingens ramar delar vi ut visst ekonomisk stöd också. Det är summor på mellan 1000:- till max 10.000:- beroende på projekt och budgetering. 

Fotot ovan är från inspelningen av "The stoller" av och med Linda Hunter. Linda sökte och fick teknikstöd och filmstipendium. Flera unga filmartalanger fanns med under inspelning. 

Film i Dalarna bedriver medvetet sina satsningar för att bidra till ett mer jämställt och mångkulturellt kulturliv i länet. Samt för att påverka svensk filmbransch att bli mer jämställd och mångfaldig på lång sikt. 


Film i Dalarna ingår i flera nationella talangprogram där vi stödjer med resurs/medel och dit vi skickar talanger. Talangprogrammen är:

Archipelago script lab

Meet Up på Tempo dokumentärfilmfestival

Uppsala talangdagar

Fårö Talangdagar

Noomaraton gör film på 24 timmar

Tidigare talangprogram 

Hösten 2018 startade två unika talangprogram igång. Writers Room som riktar sig till manusförfattare i länet samt talangprojektet Skrivarderbyt gjorde vi tillsammans med Region Gävleborg samt Your Story Debut med fokus unga filmare.