Filmarkivet i Grängesberg

I den gamla gruvstugan som en gång i tiden fungerade som omklädningslokal för gruvarbetarna på Grängesbergsbolaget finns idag Filmarkivet i Grängesberg, ett helt unikt kulturhistoriskt arkiv som omfattar svenska folkets 1900-talshistoria genom rörlig bild. Här hamnar de filmer på filmbas (8- 16mm) som aldrig har varit tänkta att visas offentligt, donerade från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

År 2011 tog Kungliga biblioteket över verksamheten, som tidigare bedrevs av Svenska Filminstitutet. På Filmarkivet förvärvar man film som vi digitaliserar och katalogiserar så att de kommer forskningen tillgodo. Filmarkivet bedriver ingen egen publik verksamhet utan vi hänvisar forskare och allmänhet vidare till Kungliga bibliotekets publika verksamhet. Däremot har de möjlighet att ta emot studiebesök på Filmarkivet.