Förväntansfulla barn i en biosalong.

FILM I SKOLAN

Filmkunnighet är basen till all rörlig bildkommunikation. I skolan får vi lära oss att läsa och skriva enligt väl beprövade pedagogiska upplägg. När det kommer till rörlig bild är det lika demokratiskt viktigt att lära sig tyda och analysera den rörliga bilden som vi möts av i vårt dagliga liv.

Film i Dalarna arbetar för att stärka filmen som ett verktyg i skolan, genom att utbilda pedagoger, möta barn och unga i filmpedagogiska sammanhang samt erbjuda workshops och samtal tillsammans med filmpedagoger på skolor. Vi arbetar för att stärka filmens närvaro både på kulturskolan, i biblioteken och på fritiden. 

Foto: Mostphotos