Filminspelning i blått sken med mycket utrusning

Samproduktion

Samproduktion för långfilm, kortfilm, dokumentär och tv-serie.

Samproduktion innebär att Film i Dalarna investerar medel i produktionen och blir en delägare. För att kunna få samproduktionsfinansiering krävs att man har dokumenterad erfarenhet med tidigare produktioner, samt att ansökan kommer från ett aktiebolag eller enskild firma.

Film i Dalarna går in som samproducent i filmprojekt tre-fyra gånger per år, se datum för ansökan under sidan produktion, där finns även instruktioner för hur du ansöker. Beslut ges två-fyra veckor efter respektive ansökningsdatum.


Långfilm och tv-serier

Sedan 2022 samproducerar Film i Dalarna långfilm och tv-serier som spelas in i regionen. Vårt regelverk för samproduktion med spendkvot finns att läsa här. Planerar ni att förlägga en produktion till Dalarna, kontakta gärna vår långfilmskonsulent Mattias Ehrenberg för en dialog innan er ansökan.


Kort- och dokumentärfilm

Film i Dalarna har ingen beloppsgräns för samproduktion. Beviljad finansiering från Film i Dalarna för en kortfilm eller en dokumentärfilm brukar oftast ligga mellan 20.000 - 70.000 kr. Desto högre belopp som söks, desto högre krav ställ på din erfarenhet, på produktionen och på din ansökan. Om distributör samt andra bekräftade finansiärer finns till projektet är det meriterande.

Ifall du vill komma igång snabbt med din film så finns även vårt stöd filmstipendiet som har lite enklare krav på ansökan samt ger beslut löpande.

Om din ansökan beviljas så kan Film i Dalarna hjälpa till att skapa ett samproduktionsavtal för projektet efter vår standardmall. Ett samproduktionsavtal är ett avtal som skrivs mellan de olika finansiärerna av en film där man avtalar villkor för finansieringen och ägarskapet. Om en film skulle generera intäkter t.ex. från försäljningar till TV så får samproducenterna en andel av de intäkterna. Film i Dalarnas ställer i övrigt villkor som t.ex. att krediteras som samproducent i filmens texter samt att få stillbilder samt en kopia av den färdiga filmen.



Checklista för ansökan

Förutom produktionsinformation att fylla i direkt på hemsidan när du skapar projekt, såsom titel, längd, nyckelpersoner så kan du även ladda upp pdf-er (i obligatoriska fält i ansökningsformuläret ska man då ange "Se bifogat dok") för följande dokument:

 • Synopsis
 • En projektbild behöver läggas upp (OBS du ska ha upphovsrätt)
 • Manus (för fiktion), treatment/projektbeskrivning (för dokumentär)
 • Regivision/arbetsmetod
 • Nyckelpersoner i projektet
 • Status på utvecklingen/projektet
 • Budget
 • Finansieringsplan (ange planerad och bekräftad finansiering)
 • Tidsplan
 • Distributionsplan
 • CV
 • Referensmaterial (länkar)

Du är ansvarig för att du har upphovsrätt eller rätten att publicera det material som läggs offentligt på vår webbplats.
För att söka stöd hos oss behöver du skapa ett konto på vår hemsida, läs mer på sidan produktion.


Konsulent för samproduktion är Mattias Ehrenberg. För långfilm och tv-serier, kontakta gärna Mattias innan ansökan.