Hund tittar på en laptop och en hans som klickar på tangenterna. På skärmen syns en faktura.

Fakturering

Fakturor kan postas till:

Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

Viktigt: Fakturareferens med 5-siffrigt kostnadsställe måste finnas med, för att vi skall kunna behandla fakturan.


E-faktura

Från och med 1 april 2019 kan fakturor till Film i Dalarna skicka via e-faktura.
Mer information till leverantörer om fakturering finns att läsa på Region Dalarnas webbsida

Region Dalarnas PEPPOL-id är 0007:2321000180.

Kostnadsställe ska anges som referens med fem siffror. Detta nummer får ni i kontakt med Film i Dalarna.