Hund tittar på en laptop och en hans som klickar på tangenterna. På skärmen syns en faktura.

Fakturering

Fakturor kan postas till:

Film i Dalarna AB
FackID 8352
Box 3039
831 03 Östersund


Fakturor kan också mejlas (med fakturan som bifogad pdf) direkt till en anställd på Film i Dalarna, om så bestämts på förhand. Var medveten om att under semestertid läser vi inte mejl, då kan denna metod innebära förseningar.