Styrelse

Film i Dalarnas styrelse består av:

Håkan Frank (M) ord
Sara Persson (C) vice ordf
Kurt Podgorski (S) andra vice ordf
Jonas Åsenius (MP) ledamot
Susanna Norberg (S) ledamot

 

Styrelsens ersättare:
Helena Vådegård (KD)
Jimmy Karlsson (DSP)
Martin Johansson (L)
Suzanne Lazar (S)
Maja G Westholm (V)


Ägarombud är Mikael Rosén (M) med Inga-Britt Kronnäs (S) som ersättare.