Utdelandet av WIFT priset under Dalarnas filmfestival 2020.

Regler

Regler Inledande info: Varje enskild film som deltar i Novemberfestivalen har först valts ut vid någon av landets nitton regionala uttagningsfestivaler, i detta fall Dalarnas filmfestival. Det är de regionala uttagningsfestivalerna som skickar filmerna till Novemberfestivalen. För att underlätta för er filmare så är Film i Dalarnas uttagningsregler de samma som Novemberfestivalens regler. 

För dig som vill vara med och visa din film men utom tävlan se info längst ner.

Följande nio regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Dalarnas filmfestival och Novemberfestivalen 2022.

 1. Filmen ska vara producerad år 2021 eller 2022.

 2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Dalarnas Filmfestival, Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2022.

 3. Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Glöm inte att du behöver målsmans tillstånd vid användning av bilder på minderåriga. Regelbrott leder till diskvalificering.

 4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.

 5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil. Målet är att få in så bra visningsversioner av filmerna som möjligt! Samtliga filmer som lämnas in bör hålla följande format: 

  Komprimering: H.264 (välj högsta kvalitet) Vi tar även emot högupplösta filformat där filerna är lågt komprimerade. Exempel är Apple Pro Res eller Apple Animation för animationer osv.

  Inkapslingsformat: .mov eller .mp4 eller högupplöst AVI 

  Det är viktigt att inget videomaterial är anamorfiskt (hoptryckt bild). * Alla pixlar måste vara kvadratiska. 

  Alla bildrutor måste vara progressiva (ej interlaced, alltså ej ”lower/upper field”). 

  Filens namn skall innehålla filmens titel. 

  Max storlek på mottagna filmer, 15 GB. 

  Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningsfestivalerna och kommer att läggas ut här på REGLER-sidan på novemberfestivalen.se.

  Det är den tävlande version av filmen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen.

 6. Filmerna tävlar i två klasser under Novemberfestivalen:
  • Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
  • Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år

  Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan. 


 7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.

 8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om filmaren är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region filmaren anser vara sin hemregion. 

  Exempel: Filmaren är uppväxt/boende i Malmö, men studerar film och video på en skola i Värmland. Filmaren har då möjligheten att anmäla filmen till Film i Skånes eller Film i Värmlands uttagningsfestival. Ej båda!

 9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Information för dig utom tävlan: Dalarnas filmfestival tillåter visning av film ”utom Novemberfestivalen-tävlan”. Kriterierna är de samma. Ex, Längd, upphovsrätt etc. Om du önskar att din film ska delta i Dalarnas filmfestival under festivalen utom tävlan (A), men vill tävla i en annans läns Novemberfestivals uttagningsfestival (B) så är det mycket viktigt att du skriver det i din anmälningsPDF.  Annars riskeras felaktig registrering och diskvalificering.

Vid eventuella frågor kontakta tobias.ingels@filmidalarna.se.
 Filmerna utom tävlan kommer att komma med i mån av plats då festivalen sker under en dag.

 Vi på Film i Dalarna önskar er alla lycka till och ser fram mot att se er på festivalen.