Utdelandet av WIFT priset under Dalarnas filmfestival 2020.

Regler

Följande regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Dalarnas filmfestival oavsett klass

Regler

 • Filmen ska vara färdigställd år 2022 eller 2023.
 • Regissörens ålder då filmen färdigställdes avgör vilken klass filmen ska anmälas till. Har filmen flera regissörer är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass.
 • Regissören ska vara svensk medborgare eller har varit bosatt i Sverige när filmen producerades.
 • Filmen får inte tidigare ha deltagit i Dalarnas Filmfestival, Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2023.
 • Alla bidrag förutsätter upphovsrätt till samtligt material i produktion.
  OBS! För användning av eventuellt upphovsrättsskyddat material (bild, ljud och musik) ska bifogat avtal för distributions- och visningsrätt från upphovsman kunna styrkas.
  Om filmens skådespelare är under 18 år, ska tillstånd från vårdnadshavare finnas.
 • Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter.
 • Filformat: QuickTime DNXHD/DNXHR eller H264/H265 för 4K (Max 10G)
 • Filens namn som anmäls skall innehålla filmens titel och tävlingsklass. 
 • Deadline för inskickat bidrag är 16.00 den 15 augusti 2023. 

Anmäld film oavsett tävlingklass skickas via WeTransfer (Max 2G) eller som en Google drivelänk till: diana.walve@filmidalarna.se 

Vi önskar er alla lycka till och ser fram mot att se er på festivalen.   

___________________________________________________________________________

Tävlan för Novemberfestivalen gäller endast Mellanvikt och Tungvikt.

Mer om Novemberfestivalens regler!

Det är den tävlande versionen av filmen i tävlingsklasserna Mellanvikt och Tungvikt som skickas till Novemberfestivalen av Dalarnas filmfestival. Det är inte möjligt att skicka in en ny version efter det att den deltagit i Dalarnas Filmfestival.

Alla filmfiler som går vidare till Novemberfestivalen konverteras till DCP av Novemberfestivalen i Trollhättan.