FILMPEDAGOGIK

FILMPEDAGOGIK

Film i Dalarna arbetar för att stärka den filmpedagogiska kompetensen i Dalarna. Syftet med filmpedagogik är att skapa möjlighet för barn och unga att uppleva kvalitetsfilm, fördjupa sina kunskaper inom film och att kunna uttrycka sig med hjälp av film. 
Här kan du läsa mer om våra länktips och inspirationsmaterial för filmpedagogiska frågor.