Poster för DFF 2018

Om festivalen

Dalarnas filmfestival är en festival riktad till alla filmarbetare i vårt län med syfte att uppmuntra filmare, från yrkesverksamma till eldsjälar och nyfikna nybörjare. Festivalen är en plattform för att knyta kontakter och bli varse att det går att verka och leva som filmare i vårt län.
 
Festivalen har pågått sedan 1998 och har sedan flyttats runt i Dalarna. DFF har haft ett stort antal besökare genom åren som lockats av ett program innehållandes ett rikt filmutbud i form av föreläsare, workshops och en mängd filmer gjorda av eller med Dala anknytning. Nedan hittar du festivalens historik i form av dess plats och vem som var arrangör/er.

1998-2007 Dalarnas videofestival, Avesta. Festivalen drivs av lärare och elever från media programmet i Avesta. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen hade Walle Waldén.

2007-2008 Dalarnas videofestival, Falun. Festivalen drivs av lärare och elever från media programmet, Lugnet Falun. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen hade Glen Bergsten.

2009 Dalarnas videofestival, Falun. Festivalen drivs av Film i Dalarna genom Daniel Wallentin samt en engagerad grupp filmare, Slash-M3. Ägde rum på Folkets hus i Falun. 

2010 Dalarnas filmfestival, Borlänge. Festivalen drivs av Film i Dalarna. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen 2010 hade Robin Lindkvist tillsammans med Daniel Wallentin. Festivalen byter namn till Dalarnas filmfestival. Ägde rum på Biopalatset i Borlänge.

2011 Dalarnas Filmfestival, Falun. Festivalen drivs i Film i Dalarnas regi av Moa Waldén.

2012-2013 Dalarnas Filmfestival, Borlänge. Festivalen blir en del av Peace & Love och drivs i Film i Dalarnas regi av Moa Waldén och Tobias Ingels.

2014 - 2021 Dalarnas Filmfestival, Falun. Festivalen blir ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Film i Dalarna. Ansvariga är Tobias Ingels och Diana Walve.

2021 Dalarnas Filmfestival, Falun sker digitalt och sänds från mediahuset.

2022 Dalarnas filmfestival blir en hybrid festival där du kan se de tävlande filmbidragen hemma men måste besöka festivalen för att medverka under föreläsningar och kursverksamheter.