Om festivalen

Om festivalen

Dalarnas filmfestival är en festival riktad till alla filmarbetare i vårt län med syfte att uppmuntra filmare, från yrkesverksamma till eldsjälar och nyfikna nybörjare. Festivalen är en plattform för att knyta kontakter och bli varse att det går att verka och leva som filmare i vårt län.
 
Festivalen har pågått sedan 1998 och har sedan flyttats runt i Dalarna. DFF har haft ett stort antal besökare genom åren som lockats av ett program innehållandes ett rikt filmutbud i form av föreläsare, workshops och en mängd filmer gjorda av eller med Dala anknytning. Nedan hittar du festivalens historik i form av dess plats och vem som var arrangör/er.

1998-2007 Dalarnas videofestival, Avesta. Festivalen drivs av lärare och elever från media programmet i Avesta. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen hade Walle Waldén.

2007-2008 Dalarnas videofestival, Falun. Festivalen drivs av lärare och elever från media programmet, Lugnet Falun. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen hade Glen Bergsten.

2009 Dalarnas videofestival, Borlänge. Festivalen drivs av drivs festivalen av en engagerad grupp filmkillar, Slash-M3. Eldsjäl och huvudansvar för festivalen var Robin Lindkvist.

 2010-2011 Dalarnas Filmfestival, Falun. Festivalen drivs i Film i Dalarnas regi av Moa Waldén.

2012-2013 Dalarnas Filmfestival, Borlänge. Festivalen blir en del av Peace & Love och drivs i Film i Dalarnas regi av Moa Waldén och Tobias Ingels.

2014 - 2017 Dalarnas Filmfestival,Falun. Festivalen blir ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Film i Dalarna. Ansvariga är Tobias Ingels och Diana Walve.