Teknikstöd

Teknikstöd


Vad är teknikstöd?

Teknikstödet innebär att du får tillgång till att låna Film i Dalarnas utrustning för att genomföra ditt projekt.


Vilken utrustning har Film i Dalarna?

Film i Dalarna har inspelningsutrustning för dokumentärfilm och kortfilm. Du kan kika på vilken utrustning vi har på sidan Vår teknik.


Hur söker jag teknikstöd?

Du kan antingen söka bara teknikstöd, genom stödformen "enbart teknikstöd", eller söka teknikstödet som ett komplement till ett ekonomiskt stöd, d.v.s. filmstödet eller samproduktionsstödet. Du söker genom att först skapa en användarprofil och sedan ett projekt där väljer aktuell stödform, där du kan kryssa för om du söker teknikstöd. Om ditt projekt beviljas kan du sedan via ditt projekt välja "Boka teknik".

Vilka begränsningar finns?

Varje produkt kan oftast hyras i max två perioder. En period är vanligtvis en vecka, men kan vara längre under t.ex. sommaren eller julhelger. I undantagsfall kan dokumentärfilmsutrustning få bokas under längre perioder om särskilda skäl finns.


Framförhållning

Bokning är möjlig fram till två dagar för utlämning. Dvs om utlämningen är en torsdag så kan du boka senast tisdag kväll men inte onsdag morgon. Vi gör inte undantag. Periodvis pågår fler inspelningar, så boka din utrustning i god tid för att vara på den säkra sidan. Teknikstödet gör att du har en möjlighet, men ingen rättighet, till utrustningen. 


Vilket är mitt eget ansvar när jag lånar/hyr teknik?

 • FÖRSÄKRING
  Filmaren ansvarar för utrusningen under perioden och står för försäkring upp till utrustningsvärdet. 

 • ÅTERLÄMNING OCH HÄMTNING
  Vid bokningstillfället av tekniken så kontaktar du/ni Film i Dalarna för bokning av tid för hämtning och lämning. Tänk på att avsätta extra tid vid inlämning av tekniken då vi tillsammans går genom dess skick. 

  Bokning hämtning och lämning: tobias.ingels@filmidalarna.se

  Hämtning sker första dagen i perioden mellan kl 10:00-16:00. Återlämning sker mellan kl 10:00-16:00 under utlåningsperiodens sista dag. Tidigare återlämning av utrustning kan ske i mån av tid och om detta avtalas med Film i Dalarnas personal. Vid försening debiteras en avgift på 500 kr. Upprepas detta så förbehåller sig Film i Dalarna rätten att neka teknikutlåning och att avbryta eventuellt teknikstöd. Vid försening av upphämtning av teknik så ställs den påbörjade periodens tekniklån in. Har du bokat teknik för två veckor i följd så är du välkommen att hämta upp tekniken nästföljande torsdag under hämtningstiden men har som konsekvens förlorat en veckas lån av teknik. 
 • ANMÄLAN AV FEL
  Filmaren ska anmäla fel, brister och borttappad utrustning så snart det upptäcks till Film i Dalarna via mejl. Avsikten med detta är inte att göra filmaren ersättningsskyldig, utan för att undvika att felaktig utrustning senare lånas ut utan att åtgärdas först. Filmaren kan krävas på ersättning på upp till 2.000 kr vid oaktsamhet som medför skada eller försvunnen utrustning.

 • ID
  Ta med giltig legitimation vid uthämtning. Vid ombud krävs bådas legitimation. 

Hur hämtar/lämnar jag utrustningen?  

Hämtning sker första dagen i perioden mellan kl 10:00-16:00. Återlämning sker mellan kl 10:00-16:00 under utlåningsperiodens sista dag. Ta med giltig legitimation vid uthämtning. Vid ombud krävs både bokarens och budets legitimation. Film i Dalarnas lokaler finns på Falugatan 2, tre trappor upp. En liten hiss finns. Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns utanför på Falugatan. Ska ni hämta mycket utrustning rekommenderades det att ni har bärhjälp med er. Läs även punkten ovan om filmarens ansvar. 


Varför har ni så strikta regler kring utlåningen? 

Vi tycker att teknikstödet är en viktigt och bra möjlighet för länets filmare. Men att tillhandahålla utrustning är resurskrävande i form av arbetstid för Film i Dalarna. Våra nya regler ställer lite mer krav på filmarens eget ansvar, men bidrar till att säkerställa teknikstödets framtid samt att de även hjälper att undvika problem för andra filmare. Försent återlämnad utrustning, eller när man inte rapporterar in fel omgående, kan skapa stora problem för den filmare och filminspelning som står på tur att låna utrustning.  


Hur hyr jag utrustning?

För att hyra utrustning skapar du en profil och inkluderar dina företagsuppgifter. Har du aldrig tidigare hyrt utrustning, så mejla Film i Dalarna för att bli godkänd som hyreskund. Sedan kan du boka utrustning för hyra. Hyreskostnaden är samma som produktens "dagsvärde" gånger antal dagar för perioden. Vid längre bokningar ges ett rabatterat pris. 3 dagars hyra ger 15% rabatt på den totala hyressumman. 5 dagar och över ger 20% rabatt på den totala hyressumman.