Röda biografstolar i biografmiljö.

VISA FILM

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Inom området visning/spridning, gör vi detta genom att arrangera och stötta regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer

I Dalarna finns biografer i nästan alla kommuner där alla aktiva är digitala. Flera aktiva filmstudior och filmklubbar i länet erbjuder kvalitetsfilmer som annars bara når storstäderna. I länet arrangeras några nischade filmfestivaler, såsom Existentiell filmfestival, Japansk filmfestival, Dalarnas filmfestival och Noomaraton. AV-media i Falun köper in och lånar ut läromedel i form av film och ljud till kommuner och externa kunder.

Utveckla strategier för den lilla biografens överlevnad 

Biograferna infrastrukturen utgör en viktig roll i för distribution av film i länet. Flera biografer på mindre orter kämpar dessvärre för sin överlevnad. Region Dalarna ser med oro på den negativa utvecklingen och jobbar i dialog med biografägarna för att arbeta fram en strategi för hur man regionalt kan verka för den lilla biografens överlevnad.