Verksamhetsberättelse

Film i Dalarna startade sin verksamhet i aktiebolagsform i april 2022. Innan det var Film i Dalarna en intern enhet inom Region Dalarna. 
Nedan publiceras aktiebolagets verksamhetsberättelser.