Högskolan Dalarnas medieutbildningar

Utbilda dig för en professionell verksamhet inom media. Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, tv-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf, där vi bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion. Högskolan Dalarna erbjuder bland annat följande filmutbildningar:

Film- och TV-produktion: En bred utbildning som ger dig möjlighet att arbeta med TV- och filmproduktion i en utvecklande bransch.

Filmproduktion för reklam och information: Lär dig producera och anpassa reklam- och informationsfilmer i en föränderlig medievärld.

Manus för film och TV: Du har något att berätta och vill göra det genom manus för film och TV.