Gå med i nätverket för filmpedagoger

Nätverket för film- och mediepedagoger i Dalarna erbjuder möjlighet till erfarenhetsutbyten, kurser och utbildningar samt nätverksträffar med fokus på filmpedagogik och filmkunnighet.

Vill Du ingå i Film i Dalarnas nätverk för film -och mediepedagoger i Dalarna?

Skicka ett mail till linda.svensson@filmidalarna.se för mer information.