A-märkt film

Grafisk karta med ja och nej frågor som leder fram till A-märkt film

Om A-märkt

A-märkt började som en reaktion på den tydligt mansdominerade filmbranschen i USA under 1980-talet. Serietecknaren Alison Bechdel skapade en komisk seriestrip där två personer går på bio och ställer sig tre frågor angående filmen: 1) Innehåller filmen två namngivna kvinnliga karaktärer? 2) Om svaret på den första frågan är ja, pratar kvinnorna med varandra? 3) Pratar de om något annat än män? Är svaret på alla tre frågorna "ja"anses filmen vara "approved", vilket betyder "godkänd" på svenska. Dessa frågor kallas för Bechdeltestet och ligger till grund för a-märkningen. 


I Sverige initierades A-märkt av bigrafföreståndaren Ellen Tejle som en form av konsumentupplysning för biografer, festivaler, tidningar och filmtjänster. A-märkningen bidrar till att främja en jämnlik könsfördelning på den vita duken samtidigt som man vill kasta ljus på representationsfrågor inom film. 


Det finns ett engelskt ordspråk som lyder "You can't be what you can't see".  A-märkt initiativet utmanar utdaterade samhällsnormer och ifrågasätter vilka som hörs och syns mest i medievärlden. Berättelser behöver synliggöras ur nya synvinklar och med nya perspektiv för ett blomstrande och demokratiskt samhälle. Genom att visa mångfasetterad film för barn och unga bidrar man till att väcka nya perspektiv till liv.

Ladda ner vår A-märkta folder här.