En montagebild med filmkamera, filmklappa, regissörsstol.

Utbildningar inom film i regionen

På utbildningssidan återfinns Högskolan Dalarna som bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områdena grafisk design, bild- och ljudproduktion. Det finns flera filmrelaterade program: Film- och TV-produktion, Filmdesign för reklam och information, Manus för film och TV, Audiovisuell produktion samt Magisterprogram i audiovisuella studier. På Mora och Malungs folkhögskolor ges möjlighet att ha film som profilområde inom antingen allmän kurs eller som en fördjupad konstnärlig utbildning. I länets kommuner ingår film i ett tilltagande antal kulturskolors utbud samt på estetiska programmet på flera gymnasier. Det tas även många initiativ på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig till målgruppen barn och unga. Studieförbunden, ofta i samverkan med andra aktörer, håller kurser och cirklar i filmskapande.