Noomaratontävlingen där man gör film på tid.

NOO MARATON

NOOMARATON 2022, 3-4 september

NOOMARATON är ett årligt återkommande nationellt event där de deltagande lagen har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

Senast kl 09.00 söndag morgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

Färdig film får vara max 5 minuter. Tänk på att ge tid för att ladda upp er film på Youtube då det är inlämning av fungerande länk som gäller för deadline. 

Regler och övrig information

Tävlingsreglerna samt mer information finns på NOOMARATONS hemsidan. Reglerna är samma för alla deltagande regioner / län.


Regional anmälan sker till vår visning/spridning konsulent:
tobias.ingels@filmidalarna.se