inspelning i fjällmiljö av filmen Bonusfamiljen. Personer framför kamera i skoteroverall.

Filmlänet Dalarna

Foton från inspelningen av Länge leve bonusfamiljen.


På den producerande sidan återfinns Sveriges Television som i länet producerar regionala nyheter och alla sina produktioner för döva. Här finns cirka 80 bolag registrerade för filmproduktion och postproduktion, varav merparten är egenföretagare. Några exempel på uppmärksammade produktioner som spelats in i Dalarna är långfilmen Länge Leve Bonusfamiljen, HallåHallå, Trevligt Folk, Stadens hjältar, Red Dot och Ur spår. 

På den distribuerande sidan finns biografer i nästan alla kommuner, varav de flesta är digitala. Flera aktiva filmstudior och filmklubbar i länet erbjuder kvalitetsfilmer som annars bara når storstäderna. I länet arrangeras några nischade filmfestivaler, såsom Existentiell filmfestival, Japansk filmfestival, Dalarnas filmfestival, Noomaraton och Historisk filmfestival. AV-media i Falun köper in och lånar ut läromedel i form av film och ljud till kommuner och externa kunder.

utbildningssidan återfinns Högskolan Dalarna som bedriver en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områdena grafisk design, bild- och ljudproduktion. Det finns  flera filmrelaterade program: Film- och TV-produktion, Filmdesign för reklam och information, Manus för  film och TV, Audiovisuell produktion samt Magisterprogram i audiovisuella studier. På Mora och Malungs folkhögskolor ges möjlighet att ha film som profilområde inom antingen allmän kurs eller som en fördjupad konstnärlig utbildning. I länets kommuner ingår film i ett tilltagande antal kulturskolors utbud samt på estetiska programmet på flera gymnasier. Det tas även många initiativ på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig till målgruppen barn och unga. Studieförbunden, ofta i samverkan med andra aktörer, håller kurser och cirklar i filmskapande.

Flera institutioner i länet arbetar med film som kulturhistoria. I Säter finns ett unikt film och biografmuseum och i Grängesberg finns ett statligt filmvårdsarkiv som tar emot icke fiktiv film från föreningar, företag och privatpersoner. Dalarnas museum inventerar, arkiverar och tillgängliggör smalfilm i länet samt producerar historiska dokumentärer, ofta i samarbete med länets hembygdsrörelse.

Det regionala uppdraget att främja filmkulturell verksamhet innehas av Film i Dalarna, ett regionalt resurscentrum med Region Dalarna som huvudman. Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. I uppdraget ingår att främja att barn och ungas möjlighet att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Film i Dalarna arrangerar och stöttar regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer. I syfte att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna stöds filmare och filmproduktioner med anknytning till länet. Film i Dalarna arbetar aktivt med frågan hur filmen som näring alltmer bidrar till den regionala utvecklingen. Film i Dalarna är engagerade i flera nationella nätverk som Filmregionerna  Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU), Föreningen Film- och mediepedagogik (FOMP), Women in film and television Dalarna (Wift) med flera.