Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för filmidalarna.se

Film i Dalarna AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur filmidalarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, men vi arbetar löpande med att identifiera och åtgärda dessa brister. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från filmidalarna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss enligt nedan. Svarstiden är normalt två arbetsdagar eller mindre.

Du kan kontakta oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på mattias.ehrenberg@filmidalarna.se så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 10:e oktober 2022. 

  • Textförklaring (missing label) för dropdown-menyer i formulär. Detta åtgärdas i kommande uppdatering av det externa jQuery-framework som sidan använder. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Filmer som länkats av våra filmare kan sakna textning (9 § 1 st. 3 p.). Vi uppmuntrar dock alla filmare att texta sina produktioner.
  • Några äldre rapporter i PDF-format som har offentliggjorts före september 2018 som därmed inte omfattas av lagen.

Hur vi testat webbplatsen

Både intern och extern testning av webbplatsen har genomförs. Intern testning har skett genom bland annat, användarupplevelse med tillgänglighetsverktyg, tester med Wave, test hos Webbriktlinjer.se. Extern testning har främst varit fokuserad på kodproblematik och rådgivning.

Senaste bedömningen gjordes den 14 januari 2021. Nästa bedömning är planerad till 10 oktober 2022.Redogörelsen uppdaterades senast den 14 januari 2021.