Inspelning av kortfilm på Magasinet, Falun

Filmstipendiet

Du som filmare kan söka vårt filmstipendium för att möjliggöra din filmproduktion. Förutom stipendiet kan du även söka att få låna teknik samt stöd kring manusutveckling.

Filmstipendiet riktar sig till oetablerade filmare och kreatörer, dvs du som inte är en etablerad del av filmbransch. Stödet ges INTE till långa produktioner över 60 minuter, se då istället stödformen samproduktion.

Projektet bedöms ofta utifrån originalitet, genomförbarhet, budget, och hur de bidrar till regionens filmkulturella utveckling.

Filmstipendiet max 10.000:-

Stipendium till Examensfilm
ange "Examensfilm" i "projektbeskrivning och ansökningstext".

Ansökningarna bedöms bl. a. utifrån, regional angelägenhet, kreativitet och engagemang.

Skapa en användare alternativt logga in på ditt redan skapade konto och därifrån skapa ett projekt. Du kan även välja till att lägga till teknikstöd i din ansökan, alternativt enbart söka teknikstöd. 

Söker du stöd för första gången? Läs här.

Konsulent för Filmstipentiet är Diana Walve.


Foto: Edefilm