Inspelning av kortfilm på Magasinet, Falun

Filmstipendiet

Du som filmare kan söka vårt filmstipendium för att möjliggöra din produktion. Förutom stipendiet kan du även söka att få lån teknik samt coachstöd kring manusutveckling.

Filmstipendiet är till för oetablerade filmare, dvs du som inte är en etablerad del av filmbransch. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Stödet ges INTE till långa produktioner över 60 minuter, se då istället stödformen samproduktion.

Filmstipendiet ligger oftast på ett par tusen kr, upp till max 10.000kr och är tänkt att möjliggöra en inspelning genom att täcka lite kringkostnader vid en inspelning eller förproduktion. 

Filmstipendiet ska även ge möjlighet för unga personer (16-26 år) i Dalarna att prova nya idéer och främja kreativitet inom kulturområdet. Maxbelopp 5000:- 

Ansökningarna bedöms bl. a. utifrån, regional angelägenhet, nytänkande, kreativitet och engagemang.

Skapa en användare alternativt logga in på ditt redan skapade konto och därifrån skapa ett projekt. Du kan även välja till att lägga till teknikstöd i din ansökan, alternativt enbart söka teknikstöd. 

Söker du stöd för första gången, läs först om ansökningsförfarandet på sidan Produktion.

Konsulent för Filmstipentiet är Diana Walve.