Utdelning av årets eldsjälpris under Dalarnas filmfestival 2020.

Anmäl din film

För att delta i Dalarnas Filmfestival 2022 finns det vissa riktlinjer du måste följa:

  • Filmen eller filmskaparen måste ha anknytning till Dalarna
  • Filmen ska vara oss till handa senast den 8 september
  • Filmen får max vara 15 min lång, ink. för och eftertext.
  • Du måste äga rättigheterna till bild, ljud och musikmaterial i filmen.
  • Fyll i och skriv under anmälningsblanketten och skicka in den till oss.

Läs noga igenom reglerna för deltagande filmer och kika även igenom musik och musikrättigheter på film, under "Regler", bara för att vara på den säkra sidan.
Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten. Mejla den sedan till oss. ( Du behöver Acrobat Reader för att kunna fylla i blanketten digitalt). Du kan även skicka in blanketten per post. Se adress nedan eller ta ett kort på fram/baksida och skicka in.

Viktigt! Tänk på att all text skall vara läsbar i anmälningsformuläret, detta är extra viktigt gällande kontaktinformationen.

Vi tar helst emot din film digitalt. Använd gärna tjänster som; Myairbridge ( filer upp till 20 GB) du skickar din filmfil till: tobias.ingels@filmidalarna.se 
Självklart kan du även lägga över filmfilen på en DVD och skicka via post till oss.

Anmälningsblankett 2022

Blanketten och ev. DVD skickas till:
Dalarnas Filmfestival
Film i Dalarna
Falugatan 2
791 71 Falun

Märk brevet DFF2022!

Lägg väl märke till texten längst ner:
Jag försäkrar att alla uppgifter jag lämnat är korrekta samt att jag innehar rättigheterna till eller har fått tillstånd att använda alla ljud, all musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen.
Jag är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.
Självklart ska det stå i eftertexterna vem som skrivit musiken, spelat in ljud och fotograferat. Juryn förbehåller sig rätten att diskvalificera filmer som inte tydligt anger upphovsman/upphovsmän.