Anmäl din film

Anmäl din film

Innan du anmäler din film, tänk på att det vissa riktlinjer du måste följa:

  • Filmen eller filmskaparen måste ha anknytning till Dalarna
  • Filmen ska vara oss till handa senast den 15 augusti
  • Filmen får max vara 15 min lång, ink. för och eftertext.
  • Du måste äga rättigheterna till bild, ljud och musikmaterial i filmen.
  • Fyll i och skriv under anmälningsblanketten och skicka in den till oss.

Se regler

Nytt för i år är att vi har en urvalsjury som beslutar vilka filmer som ska visas på festivalen.

Anmälan STÄNGD!!!

OBS! Skicka din filmfil komprimerad via WeTransfer (under 2 G) till diana.walve@filmidalarna.se för vidarebefodran till urvalsjury.


Lägg väl märke till texten längst ner:
Jag försäkrar att alla uppgifter jag lämnat är korrekta samt att jag innehar rättigheterna till eller har fått tillstånd att använda alla ljud, all musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen.
Jag är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.
Självklart ska det stå i eftertexterna vem som skrivit musiken, spelat in ljud och fotograferat. Juryn förbehåller sig rätten att diskvalificera filmer som inte tydligt anger upphovsman/upphovsmän.