BOKA IPADS

Läs igenom reglerna före bokning av iPad-kit.

Regler

  • Bokning av iPad-kit kan endast göras till projekt som först godkänts av filmkonsulent. Kontakta Film i Dalarna för att få ditt projekt godkänt.
  • Endast film- och mediepedagoger som ingår i Film i Dalarnas nätverk har rätt att boka iPad-kit. 
  • Du måste ha försäkring när du lånar/hyr våra iPad-kit. Du är ansvarig för väskans innehåll under hela din låneperiod.
  • Film i Dalarna ersätter teknik som utsatts för vardagligt slitage. Filmpedagogen ersätter borttappade delar till väskan.
  • Om något akut gått sönder i väskan. Kontakta Film i Dalarna för att checka ut ny teknik till väskan. 

Såhär fungerar bokningen

Innan du kan boka iPad-kit måste du skapa en användare och få den godkänd av en filmkonsulent på Film i Dalarna. Detta görs bäst genom att ringa till kontoret dagtid mellan 9-16 och be om att få administratörsrättighet till bokningssidan. För att skapa en användare krävs att du loggar in via Google eller Facebook.

Du bokar genom att markera dag i kalendern och fyller i datum och klockslag samt ditt namn, mobilnummer och vilket iPad-kit du vill boka. Klicka sedan på "Skapa bokning".

Enstaka bokningar kan göras via telefon och mail med hjälp av en filmkonsulent. Då behöver du ange vilken period du önskar låna iPad-kitet, namn och telefonnummer.

Du får endast boka ett av iPad-kiten under maximalt tre veckors perioder. Behöver du kitet längre sammanhängande perioder kontakta filmkonsulenten.

Bokningskalenderns vy går att justera till månad, vecka och dag genom att klicka högst upp på kalendern.

Om iPad-kitet överlämnas från en filmpedagog till annan filmpedagog utan att checkas av inne på Film i Dalarna måste ni gemensamt checka av utrustningen (checklistor medföljer i kiten). Detta för att undvika att filmpedagogen på tur blir ersättningsskyldig för eventuellt trasig utrustning. Efter att ni gjort en gemensam avcheckning skriver ni under listan och sparar i väskan.


Länk till bokningssidan

https://www.supersaas.se/schedule/Filmidalarnasipadbokning/Filmidalarnasipadbokning