Barn & Unga

Barn & Unga

Ett av Film i Dalarnas viktigaste uppdrag är att se till att barn och ungdomar får kunskap, upplevelser och möjlighet till eget skapande genom film, både i skolan och på fritiden. Är du ungdom och intresserad av att veta mer om hur Film i Dalarna kan stötta dig i ditt filmskapande - läs mer under fliken UNGA FILMARE.


Om du är pedagog och vill jobba med film i skolan eller arbetar med att samordna kulturen i din kommun kan du läsa mer om hur du söker stöd för filmskapande under fliken FILM I SKOLAN.


Är du filmpedagog i Dalarna kan du läsa mer om vårt nätverk och anmäla dig till kurser och fortbildningar under fliken FILMPEDAGOGIK.