Medarrangör och stöd

Film i Dalarna har ansökningsbara filmstipendium och medarrangörskap riktat till filmprojekt för barn och unga.

 • FILMSTIPENDIUM BARN OCH UNGA
  Mer info om hur du söker stipendium kommer senare.

 • VILL DU HA FILM I DALARNA SOM MEDARRANGÖR FÖR ETT BARN OCH UNGA FILMPROJEKT?
  Du kan ansökan om medarrangörskap från Film i Dalarna för ett projekt som riktar sig till barn och unga. Ansökan görs löpande under året och vi ser gärna att projektet innehåller stor medverkan av ungdomarna själva, demokrati och elevpåverkan. Som medarrangör kan vi hjälpa till med expertis inom filmområdet, stå för vissa kostnader eller låna ut teknik. Ansökan görs genom att skapa en användare på filmidalarna.se och skapa ett projekt. Glöm inte att skicka med syfte och mål med projektet samt budget.


Det finns flera olika stöd att söka för filmkulturellverksamhet riktat till barn och unga. Vi vill tipsa lite extra om följande stöd:

 • KULTURRÅDET: SKAPANDE SKOLA
  Ansökan görs på höstterminen och vårterminen.
  Man kan söka för förskoleklass, åk.1-9 samt särskolan inom grundskolan. I ansökan bör man redogöra för vem som söker bidraget, en strategisk handlingsplan och vilka planerade insatser man tänkt sig. Innan man skickar iväg ansökan kan man kontakta Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader för projektet.

 • SVENSKA FILMINSTITUTET: FILMKULTURELLT STÖD FÖR BARN OCH UNGA
  Ansökan skickas in två gånger per år. Sista ansökningsdag för våren är 31:a mars och för hösten 15:e oktober. Stödet kan sökas av kommunalförvaltning som t.ex. kommun, skola, bibliotek, kulturskola eller annan organisation som drivs av kommunal finansiering. Innan man skickar iväg ansökan kan man kontakta Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader för projektet samt samarbeten.

 • REGION DALARNA: MEDEL ATT SÖKA FÖR UTVECKLINGSPROJEKT
  Projektstödet kan sökas av kulturföreningar, studieförbund och ideella, idéburna organisationer. Utvecklingsstödet kan ansökas om vår och höst. Läs mer om riktlinjer och regler genom att klicka på den röda länken. Kontakta gärna Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader samt samarbeten.