Sök stöd för filmprojekt barn & unga

Sök stöd för filmprojekt barn & unga

Det finns flera olika stöd att söka för filmkulturellverksamhet riktat till barn och unga. Vi vill tipsa lite extra om följande stöd:

 • FILM I DALARNAS RESE-OCH UTBILDNINGSSTÖD
  Du kan ansöka om rese -och utbildningsstöd hos Film i Dalarna - detta görs löpande under året. Vi rekommenderar att du söker stödet för tex. BUFF Malmö, Film i skolan-dagarna eller andra filmpedagogiska träffar och utbildningar. Ansökan med motivering och budget skickas till: linda.svensson@filmidalarna.se

 • FILM I DALARNAS PROJEKTSTÖD FÖR BARN OCH UNGA
  Du kan ansöka om stöd för ett projekt som riktar sig till barn och unga hos Film i Dalarna. Ansökan görs löpande under året och vi ser gärna att projektet innehåller stor medverkan av ungdomarna själva, demokrati och elevpåverkan. Våra stöd kan handla om att låna teknisk utrustning för projektet eller få ett ekonomiskt uppstartsbidrag. 

 • KULTURRÅDET: SKAPANDE SKOLA
  Ansökan görs på höstterminen och vårterminen.
  Man kan söka för förskoleklass, åk.1-9 samt särskolan inom grundskolan. I ansökan bör man redogöra för vem som söker bidraget, en strategisk handlingsplan och vilka planerade insatser man tänkt sig. Innan man skickar iväg ansökan kan man kontakta Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader för projektet.

 • SVENSKA FILMINSTITUTET: FILMKULTURELLT STÖD FÖR BARN OCH UNGA
  Ansökan skickas in två gånger per år. Sista ansökningsdag för våren är 31:a mars och för hösten 15:e oktober. Stödet kan sökas av kommunalförvaltning som t.ex. kommun, skola, bibliotek, kulturskola eller annan organisation som drivs av kommunal finansiering. Innan man skickar iväg ansökan kan man kontakta Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader för projektet samt samarbeten.

 • REGION DALARNA: MEDEL ATT SÖKA FÖR UTVECKLINGSPROJEKT
  Projektstödet kan sökas av kulturföreningar, studieförbund och ideella, idéburna organisationer. Utvecklingsstödet kan ansökas om vår och höst. Läs mer om riktlinjer och regler genom att klicka på den röda länken. Kontakta gärna Film i Dalarna för upplysning kring omkostnader samt samarbeten.