Fotot visar neonskyltar och filmaffischer från Säters museum.

Säters Biograf & TV museum

Säters biograf & TV museum består av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker, utgör museets hjärtpunkt.

Museet är inrymt i Säters f.d. yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter och drivs av föreningen "Biljettkassan" med stöd från och på uppdrag av Säterskommun som är ägare av museet. 

Museet har och har haft stor nytta av hjälp och stöd från många håll, såsom Sveriges Television — SVT — som hjälper oss att utveckla den televisionshistoriska delen av museet. Värdefull hjälp har dem genom åren också fått med föremål från Svensk Filmindustri — SF. Det bussgarage som inhyser Sveriges första OB-buss har färdigställts med hjälp av medel från Sparbanksstiftelsen Dalarna.

När museet startade 1989 erhölls från Svenska Filminstitutet ett startbidrag och på senare år har vi därifrån även erhållit ett antal föremål. Till stor hjälp har även ett marknadsföringsbidrag i form av EU-medel, förmedlat av Länsstyrelsen i Dalarna via Film i Dalarna, samt många enskilda som varit med och bidragit till att museet lever och hur det ser ut i dag.