Om oss

 


Film i Dalarna AB är ett aktiebolag helägt av Region Dalarna. 

Film i Dalarna AB verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. I uppdraget ingår att främja barn och ungas möjlighet att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden samt utveckla barn och ungas kritiskt tänkande genom ökad medie- och filmkunnighet. Film i Dalarna AB arrangerar och är medarrangör till regionala filmfestivaler och filmvisningar samt driver utveckling och frågor som är kopplade till länets biografer. Film i Dalarna AB:s uppdrag är också att talangutveckla filmare och skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna genom att stödja filmare och investera i filmproduktioner med anknytning till länet. Till verksamheten hör även att verka för utveckling av infrastrukturen på filmområdet samt marknadsföring av Dalarna som filmlän och inspelningsplats.

Film i Dalarna AB är medlem i Filmregionerna, där Sveriges 19 regionala filmverksamheter är medlemmar. För att bygga nätverk och få verksamheter i länet att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer osv. 

Film i Dalarna grundades 1 januari 1995 av S. Inge G Jonsson och har sen dess haft sitt säte i Falun. År 2005 tog Malin Lagergren över som chef fram till 2011 då hon gick vidare som förvaltningschef för kultur och bildningsförvaltningen inom Region Dalarna. Mellan åren 2011-2016 var Anita Carlsson Film i Dalarnas chef. Nuvarande chef och VD för bolaget är dalafilmaren Daniel Wallentin. 

Film i Dalarna har fram till och med mars 2022 varit en enhet inom Region Dalarna. I april 2022 skedde en verksamhetsövergång till bolaget Film i Dalarna AB. 


Uppdaterat april 2022