Om oss

 


Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film. Region Dalarna (fd Landstinget) är huvudman och fördelar regionala medel samt stöd från statens kulturråd till Film i Dalarna via samverkansmodellen. Falu kommun stödjer årligen Film i Dalarnas verksamhet. 

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, produktion och visning/evenemang, vilket bland annat sker genom:

  • att stötta det pedagogiska arbete som pågår bland barn och ungdomar för att öka möjligheten att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden,  
  • att stödja och talangutveckla filmare och filmproduktioner med anknytning till länet,    
  • att arrangera och stötta regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer,  
  • att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna. 

Film i Dalarna ingår i det nationella nätverket Regionala Resurscentrum (RRC), numera "Filmregionerna", där Sveriges 19 regionala resurscentrum för film är medlemmar. För att bygga nätverk och få verksamheter i länet att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer osv. 

Film i Dalarna grundades 1 januari 1995 av S. Inge G Jonsson och har sen dess haft sitt säte i Falun. År 2005 tog Malin Lagergren över som chef och hon är numera förvaltningschef på kultur och bildning på Region Dalarna. Mellan åren 2011-2016 var Anita Carlsson var Film i Dalarnas chef. Nuvarande chef är dalafilmaren Daniel Wallentin.


Uppdaterat december 2018