Noomaratontävlingen där man gör film på tid.

NOOMARATON

NOOMARATON  – regionala tävlingar över hela landet - alltid den första helgen i september

Avslutat för i år välkommen 2024!

Se 2023 års vinnare!

Noomaraton är en filmtävling där alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs. Filmtävlingen genomförs i flera län samtidigt första helgen i september varje år.

Filmen görs på 24 timmar utifrån ett på förhand givet tema. Filmen ska också innehålla tre givna föremål och skildra tre platser som har betydelse för historien. Kriterierna tillkännages vid tävlingsstart.

En Noomaratonfilm får vara max 5 minuter lång och den måste innehålla alla tävlingens kriterier, och får inte innehålla musik eller annat upphovsrättsskyddat material som filmaren inte har rätten att använda. Filmen måste lämnas in före klockan 09.00 på söndagmorgonen.

Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär).

Start

Första helgen i september klockan 09.00.

Film i Dalarna skickar ett start-mejl med de hemliga förutsättningarna till varje lag. Förutsättningarna presenteras även samtidigt på www.noomaraton.se

Målgång och inlämning av tävlingsbidrag

Målgången sker på söndagsmorgonen. Före klockan 09.00 ska filmlagen ha lämnat in sina bidrag genom att ladda upp dem på YouTube och mejla länken till oss.

* Ladda upp filmen som Offentlig eller Olistad (ej Privat).

* Ladda upp filmen i så hög kvalitet som möjligt.

* Ange lag- och filmtitel i mejlet.

* Mejla länken till diana.walve@filmidalarna.se senast klockan 09.00 på söndagsmorgonen.


Tänk på att uppladdningen kan ta tid och att vi inte godkänner länkar som kommer in senare än 09.00. Däremot är det tillåtet att filmen fortsätter ladda upp på YouTube några minuter efter klockan nio, men mejlet med länk måste vi alltså ha innan tid för målgång.


Tävlingsreglerna samt mer information finns på NOOMARATONS hemsidan. 

Reglerna är samma för alla deltagande regioner / län.

Du som bor i Dalarna anmäler ditt deltagande och film:
diana.walve@filmidalarna.se