Kungörelse - organisationsövergång till aktiebolag

Kungörelse - organisationsövergång till aktiebolag

14 jan, 2022
Skrivet av: Mattias Ehrenberg Admin
Kategorier: Film i Dalarna

Film i Dalarna planerar göra en verksamhetsövergång 1 april 2022 från sin nuvarande form som intern enhet under Region Dalarna till ett aktiebolag helägt av Region Dalarna. Den nuvarande verksamheten kommer fortsätta under det nya bolaget. 

Detta innebär att du som har fordringar på Film i Dalarna bör skicka dina fakturor snarast. 

Bakgrunden för verksamhetsövergången till aktiebolag är för att skapa juridiska förutsättningar för samproduktion med filmbranschens alla finansiärer och därmed möjliggöra för större produktioner att komma till Dalarna.