FILMKULTURSTIPENDIATER 2018 gick i år till Olle Ferner och Cecilia Gyllsén. Grattis!

FILMKULTURSTIPENDIATER 2018 gick i år till Olle Ferner och Cecilia Gyllsén. Grattis!

29 okt, 2018
Skrivet av: Mattias Ehrenberg Admin
Kategorier: Bakom Kulisserna, Talang

Kulturstipendier utdelas årligen efter ansökan till personer som är bosatta inom länet, eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till länet.


Scenografi ovan av Cecilia Gyllsén

 

Olle Ferner, animatör/film/scenografi, Hedemora (FILMKULTURSTIPENDIATER YRKESVERKSAMMA 2018)


Motivering:

Med sprudlande kreativitet och breda kunskaper i visuellt berättande skapar Olle Ferner fantasieggande scenografier och animationer. Digital teknik blandas på ett nyskapande sätt med äldre, analoga och tidskrävande hantverk.

  

Cecilia Gyllsén, produktionsdesign, 24 år från Falun (KULTURSTIPENDIATER UNGA 2018)Motivering:

Med en bred konstnärlig talang och ett mycket gott hantverkskunnande skapar Cecilia scenografier för film. Hon har goda förutsättningar att fortsatt utveckla sitt visuella uttryck och att bli framgångsrik i sitt framtida yrke som scenograf.Landstinget Dalarna har sedan 1963 årligen utdelat ett kulturpris. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en, eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda område kan också tilldelas priset. Landstinget Dalarnas kulturpris är på 100 000 kronor. Årets vinnare av Kulturpriset är Falukonstnären John Rasimus. Utöver detta delas kulturstipendier ut till yrkesverksamma och unga. De två kulturstipendiaterna för yrkesverksamma får 50 000 kronor vardera. Det fyra kulturstipendierna för unga är på 10 000 kronor vardera. Priser och stipendium delas ut vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemiddag den 19 november.