färgglada händer av papper sträcker sig in mot bildens centrum.

Sök utvecklingsstöd för din idé hos Region Dalarna

12 jan, 2022
Skrivet av: Linda Carolina Svensson ADMIN
Kategorier: Film i Dalarna, För Filmare, Filmarbetare i Dalarna

Nu kan du tillsammans med en förening, studieförbund eller ideell organisation söka stöd till utvecklingsprojekt i Dalarna. 
Ansökan för 2022 är öppen mellan 7 januari och 1 februari och du gör din ansökan här.


Ett utvecklingsprojekt kan vara något som t.ex:

-Stärker barns och ungas delaktighet.

-Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

-Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.

-Utvecklar folkbildningen i länet.

-Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.

-Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.

-Bidrar till integration.

-Utvecklar och förnyar kulturarvet.