Filminspelning på vintern

Region Dalarna satsar på mer film i Dalarna

7 maj, 2021
Skrivet av: Daniel Wallentin ADMIN
Kategorier: Film i Dalarna, Filmbranschen, För Filmare

Region Dalarna har genom Kultur- och bildningsnämndens förslag beslutat om att avsätta medel för att starta en regional filmfond för långfilm och teveserieproduktion. Avsaknaden av en fond för långfilm och teveserier i Dalarna har tidigare gjort att de allra flesta produktionsbolagen väljer att förlägga sina inspelningar i någon av de regioner som har en filmfond.

På Film i Dalarna arbetar man idag med tre områden: Visningsområdet med arbetet gentemot länets biografer, filmklubbar, föreningar, skolbio med mera. Barn och unga området med fokus på mediepedagogik och MIK-frågor där kritiskt tänkande bland annat inkluderas. Stor vikt läggs på barn och ungas eget skapande och talangutveckling. Produktionsområdet ger stöd till och samproducerar kort och dokumentärfilm med anknytning till Dalarna. Långfilm har det inte funnit tillräckliga resurser till.

-Många produktionsbolag hör av sig till Film i Dalarna och vill förlägga sina långfilmsinspelningar här, något som nu äntligen ser ut att kunna bli verklighet säger Mattias Ehrenberg, filmkonsulent Film i Dalarna.

I Europa finns idag över 100 regionala filmfonder. I Sverige har vi fem regionala filmfonder samt några kommunala fonder som investerar i långfilms- och teveserieproduktioner. Det finns flera svenska och utländska rapporter som visar på de värden som en regional filmfond generar till den region och kommun där inspelning sker: ökad attraktionskraft, tillväxt, kulturella mervärden, intäkter till lokala besöksnäringar, marknadsföring genom filmen, ökad turism, intäkter till lokala näringar som till exempel hantverkare, filmarbetare samt många andra kreativa och kulturella näringar.

-Vi kommer från Region Dalarna att gå in med 3 miljoner per år, under tre år. Det politiska beslutet fattas vid regionfullmäktige i juni men redan nu finns en politisk majoritet bakom förslaget. Det här är ett väldigt viktigt steg framåt för filmens utveckling i regionen, säger Mursal Isa, Kultur och bildningsnämndens ordförande.

Ett av motkraven från befintliga filmfonder vid en investering i en film, är att de regionala pengarna stannar i regionen och att produktionen spenderar minst 1,6 gånger investeringen till lokala näringar. Resultatet blir oftast betydligt högre. Det europeiska genomsnittet ligger på tre gånger investeringen.

-Film i Dalarna har tidigare varit samproducent, och verkat i den grad vi kunnat, för att filmer som Den nya människan, Masjävlar, Hallå hallå, och Trevligt folk spelats in. Sista året har dessutom Netflix kunnat spela in sin första svenska långfilm i Dalarna och även Vasaloppsfilmen Ur spår som inte haft premiär ännu. Den nya satsningen från Region Dalarna bäddar för ett ännu starkare filmlän, säger Daniel Wallentin, verksamhetschef för Film i Dalarna.

Malin Lagergren, kultur- och bildningschef om Filmfond Dalarna:

-Det är verkligen glädjande att Region Dalarna nu tar det första steget att inrätta en regional filmfond. Från nationellt håll börjar man inse hur viktigt det är att det spelas in film i hela landet. Dalarna som redan är ett starkt filmlän har goda förutsättningar att axla ansvaret för en filmfond. Vi kan med regelbundenhet få hit långfilmsinspelningar och det blir ett återkommande inslag i Dalarnas kulturliv.

-För att en långsiktig verksamhet skall kunna bli verklighet behöver vi samverka nära länets kommuner, Visit Dalarna, Högskolan Dalarna, andra regioner och den nationella nivån. Och såklart våra vänner i de andra kulturområdena som en filmproduktion är beroende av, avslutar Daniel Wallentin.

Daniel och Mattias

På bilden: Daniel Wallentin, verksamhetschef och Mattias Ehrenberg, filmkonsulent