Ny rapport visar positiv trend för film i Sverige

Ny rapport visar positiv trend för film i Sverige

10 jul, 2019
Skrivet av: Linda Carolina Svensson ADMIN
Kategorier: Film i Dalarna, För Filmare, Filmarbetare i Dalarna

Kulturanalys har släppt sin kulturrapport för 2018 som visar en positiv trend för filmen i samhället. Några av de vanligaste kulturaktiviteterna är att ha sett på film, läst bok, gått på bio, besökt historisk sevärdhet/byggnad, fotograferat/filmat, besökt naturreservat eller gått på museum.

En intressant del av rapporten visar att det finns samband mellan hälsa och livstillfredsställelse och våra kulturvanor. De som tenderar att må sämre tar i större utsträckning inte del av kultur som de som har god hälsa och känner en tillfredsställelse i livet. 

Något som Film i Dalarna vill belysa extra mycket i rapporten är de geografiska skillnaderna som rapporten visar. Tillexempel visar den att de kulturyttringar som kräver speciella inrättningar som t.ex. teater, opera och biograf är vanligare i storstäderna och i tätorter. Medan landsbygden inte har samma tillgång då lokaler kan vara dyrt att införskaffa för ändamålen. Men för aktiviteter som att fotografera och filma är deltagandet nästan lika vanligt i landsbygden som i storstan. 

Läs hela rapporten här.


Vad är Kulturanalys?
Myndigheten för kulturanalys genomför, på uppdrag av regeringen, kulturvaneundersökningar bland den svenska befolkningen. Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer, dels för att belysa läget i relation till de kulturpolitiska målen, dels för att få en förståelse för vilka faktorer som har störst betydelse för delaktighet i kulturlivet. Kulturanalys har som ett led i detta arbete etablerat samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor rörande kulturvanor och kulturaktiviteter.

Kulturanalys har sedan 2014 publicerat ett flertal kulturvanerapporter rörande både vuxnas och barns kulturvanor. I flera av dessa rapporter har analysen fördjupats för att belysa övergripande mönster, trender och betydelsen av bakgrundsfaktorer som kön, ålder, boendeort och socioekonomiska faktorer. I årets rapport återges resultaten från 2018 års datainsamling.