Kulturanalys rapport "Främjas filmen?" är publicerad!

Kulturanalys rapport "Främjas filmen?" är publicerad!

22 apr, 2020
Skrivet av: Daniel Wallentin ADMIN
Kategorier: Film i Dalarna

Nu finns rapporten, med namnet "Främjas filmen?", om filmens plats i kultursamverkansmodellen, att läsa. Författare till rapporten är: Pelle Amberntsson, utredare/analytiker, Myndigheten för kulturanalys.


 Läs den på Myndigheten för kulturanalys hemsida: https://kulturanalys.se/pressmeddelande/ny-rapport-framjas-filmen-i-kultursamverkansmodellen/

 eller klicka på denna länk för att läsa direkt i pdf:

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/04/framjasfilmen.pdf