Barnfilmsresidens

Barnfilmsresidens

29 apr, 2024
Skrivet av: Diana Walve ADMIN
Kategorier: För Filmare

Film i Sörmland riktar tillsammans med BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestival) strålkastarljuset mot barnfilmen! I ett ständigt växande digitalt klimat där tillgängligheten till rörliga berättelser ökar. Vi vill skapa förutsättningar för utveckling av en för målgruppen relevant filmberättelse.

Film i Sörmland söker dig som vill utveckla ett filmmanus för barn eller unga och som sedan är redo att ta manuset vidare på sin resa mot färdig film. Vi tror att du som söker har gjort en eller ett par kortfilmer, skrivit eller arbetat i en annan konstform gentemot målgruppen. Du som söker har en tydlig idé/ vision att utveckla. Idén kan ej bygga på en förlaga utan residenset är tänkt för den som önskar utveckla ett originalmanus. Formatet är anpassat efter dess tilltänkta målgrupp, men vi tror inte det är kortare än 20 min. Du kan söka residenset oavsett var i landet du hör hemma.

Residenset består av 4 veckors arvoderad arbetstid om 60 000 kr på faktura där en veckas utvecklingsarbete är på plats i Sörmland. Utifrån en preliminär period fördelad enligt överenskommelse under september - oktober 2024. I residenset ingår att dela sin process vid två tillfällen. En vid BUFF i Malmö i mars 2025 samt en i Sörmland.

Sista ansökningsdagen är 1 maj, 2024.

En referensgrupp kommer bedöma ansökningarna utifrån angelägenhet för målgruppen, vår tid, dess originalitet och dess bidrag av nya perspektiv inom barnfilmsutbudet. 


ANSÖKAN

- beskriv din filmidé kärnfullt (max 1 A4 sida).

- bifoga en moodboard eller annat visuellt material för din idé.

- berätta kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter.

Ansök till barnfilmsresidenset här!


En referensgrupp kommer att bedömma ansökningarna utifrån angelägenhet för målgruppen, vår tid, dess originalitet och dess bidrag av nya perspektiv inom barnfilmsutbudet. 


Foto: Darius Bashar, Unsplash


FÖR MER INFORMATION

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Joakim Wassberg, Filmkonsulent på Film i Sörmland.

Epost: joakim.wassberg@regionsormland.se

Telefon: 0790-65 22 15