Arbetsvistelse i Sandviken - Backbeatbolaget FILM

Arbetsvistelse i Sandviken - Backbeatbolaget FILM

29 apr, 2024
Skrivet av: Diana Walve ADMIN
Kategorier:

Mentorskapsuppdrag för filmskapare – kombinerat med arbetsvistelse i Sandviken

Kulturhuset Kungen i Sandviken är en dynamisk plats för kulturellt utbyte och skapande. Hösten 2024 erbjuder man en unik möjlighet för filmskapare att fördjupa sig i sitt arbete genom en arbetsvistelse.


Om uppdraget

Backbeatbolaget FILM erbjuder filmskapare en unik möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö utanför sin vanliga arbetsplats. Uppdraget omfattar en månads vistelse i Sandviken med en arbetsplats på Kulturhuset Kungen. Arbetsperioden delas upp på flera veckor, med en uppstartsvecka i juni, och därefter tre veckor under höstterminen. Parallellt med din vistelse har du rollen som mentor åt en mindre grupp unga som deltar i projektet. Mentorskapsmötena med ungdomarna sker både under de perioder du är här, men kan också ske digitalt.


Här välkomnas ansökningar från filmskapare som är intresserade av att fördjupa sig i sitt arbete, filmande, manusskrivande eller annat filmrelaterat skapande. Det är möjligt att söka uppdraget som duo, och dela på arvodet. (bifoga i så fall en plan om hur vistelsen och övriga åtaganden fördelas) Oavsett var du bor i landet är du välkommen att ansöka. 


Om projektet

Hösten 2024 startar Backbeatbolagets ett nytt initiativ för att väcka liv i föreningens kulturarv, främja kreativitet och kulturella utbyten och samtidigt skapa en mötesplats för både unga och etablerade kulturskapare på Kulturhuset Kungen. Projektet omfattar ett kreativt öppet hus en gång i veckan och mentorskapsuppdrag för filmare och konstnärer, som kombineras med en arbetsvistelse där kulturskaparen arbetar med ett eget projekt i lokalerna.


Plats och resurser

Backbeatbolaget håller till i ett gammalt brukshus i Sandviken. Här finns en musikscen, ett galleri och gemensamma arbetsutrymmen. Backbeatbolaget FILM är ett steg i att utveckla en plattform för film på kulturhuset Kungen. 


Målgrupp

Filmskapare från hela Sverige.


Omfattning och Arvode

Resa till och från Sandviken

Boende under vistelsen (om en vecka i taget)

Ersättning om 60 000 kronor faktureras av filmskaparen (Observera att ersättningen inte är ett stipendium och att mottagaren ansvarar för eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt.)

Regelbundna möten som mentor för en grupp unga filmintresserade under hösten 2024.

En öppen föreläsning/workshop samt en föreläsning/workshop som arrangeras i samarbete med deltagare från mentroskapsgruppen och vänder sig till andra unga, som genomförs i samband med en vistelse under höstterminen.  

Filmskaparen kommer att ingå i gemenskapen på Backbeatbolaget får delta i nätverket och aktiviteter kring Backbeatbolagets övriga residens. 

Möjlighet att låna viss teknik av Backbeatbolaget, Region Gävleborg eller Studiefrämjandet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:


• En kort beskrivning (max 1 A4) där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av uppdraget och vad du vill arbeta med under din vistelse.


• Portfolio/Dokumentation av tidigare arbeten, ange länk till webbplats med arbetsprover eller material. (Max 2 länkar)


• CV med länk till hemsida


Ansökan skickas per e-post. Lägg samman text, portfolio och CV i ett PDF- dokument (max 10MB). Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. 


Uppdraget är en del av projektet Drömmarnas Hus och genomförs samarbete Konstfrämjandet Gävleborg och Studiefrämjandet med stöd av Sigrid Göranssons kulturstiftelse och Sandvikens kommun.