Filmhuset i Stockholm med text

9 kommuner i Dalarna deltog i årets skolbiorapport från Svenska Filminstitutet

15 sep, 2021
Skrivet av: Linda Carolina Svensson ADMIN
Kategorier: Skola & Utbildning, Visningar, Filmpedagogik

I Filminstitutets årliga skolbiorapport, påvisas att skolbioverksamhet påverkats starkt av pandemin. Skolbio har minskat, och visningarna flyttade till datorskärmarna. 

9 av 15 dalakommuner svarade på enkäten som skickades ut under våren 2021. Svarande kommuner var; Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Mora, Orsa, Smedjebacken, Vansbro och Älvdalen. 

I rapporten framgår bland annat att skolbioverksamheten har minskat, ställts in och skjutits fram på grund av pandemin. Den verksamhet som genomförts har varit med färre klasser per visning, men också med fler visningar per film.

I rapporten framgår att skolbio flyttade till datorskärmarna, precis som annan verksamhet. Filmer visades i klassrum och på elevdatorer i stället för på bio. Filminstitutet har i undersökningen frågat hur dessa erfarenheter kommer att påverka skolbio i framtiden.

och slutligen konstateras det att det är angeläget att all filmvisning i skolan, inte bara skolbio, sker medvetet utifrån kvalitet och pedagogisk tanke. För det behöver skolpersonal stöd och fortbildning.


Här kan du läsa hela skolbiorapporten.