500 000 kronor i stöd till Dalarnas fria kulturskapare

500 000 kronor i stöd till Dalarnas fria kulturskapare

20 maj, 2020
Skrivet av: Diana Walve ADMIN
Kategorier:

Dalarnas fria kulturutövare som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin har nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd. ”Vi vill bidra till kulturskaparnas överlevnad och samtidigt stärka möjligheter till kulturupplevelser i Dalarna under pandemin, det hjälper också till att stärka kulturens ställning på lång sikt, säger Malin Lagergren, förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen.


Fria kulturskapare har drabbats hårt av coronapandemin, vilket även påverkar Dalarnas invånare genom att utbudet av levande kultur har minskat. Onsdagen den 6 maj tog kultur- och bildningsnämnden beslut om att 2020 års kulturstipendier och kulturpris på 240 000 kronor istället ska kunna sökas av kulturutövare vars verksamhet har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin. Kultur- och bildning i Region Dalarna lägger även till ytterligare 260 000 kronor och totalsumman som utlyses är 500 000 kronor.


– Kultur- och bildningsnämnden vill genom utlysningen både ge stöd till fria, yrkesverksamma kulturskapare i Dalarna och ge länets invånare möjlighet att ta del av kultur, säger Mursal Isa, ordförande i kultur-och bildningsnämnden.

Ett av de grundläggande kraven för att kunna ta del av stödet är att aktiviteten utförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronavirusets spridning. – Vi ser gärna att målgrupper som är särskilt utsatta i nuläget uppmärksammas, däribland äldre och andra som av olika anledningar inte kan ta del av kultur just nu. Vi ser också gärna en geogra sk spridning inom Dalarna, säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg vid kultur-och bildningsförvaltningen.

Grundläggande krav för ekonomiskt stöd: Sökande ska vara dokumenterat yrkesverksam fri kulturskapare verksam i Dalarna. Såväl enskild utövare, som företagare, eller verksam inom annan organisationsform har rätt att söka. Fast anställd inom Region Dalarnas, eller kommunal kulturverksamhet har ej rätt att söka. Aktiviteten – som ska ha ett deltagarperspektiv – ska genomföras någon gång mellan juni – oktober 2020. Sökande ska ha god förmåga att genomföra aktiviteten i enlighet med utlysningen. Sökande ska uppvisa intäktsbortfall under perioden mars- maj 2020, eller uppvisa kommande intäktsbortfall på grund av inställda engagemang eller liknande under perioden juni – augusti 2020. Aktiviteten ska vara i linje med Region Dalarnas Kultur- och bildningsplan 2019-2022. Alla aktiviteter ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronavirusets spridning. 


För mer information och ansökan: https://www.regiondalarna.se/om- regionen/stod-och-stipendier/sarskild-utlysning Kontaktpersoner Theresia Holmstedt Jensen Projektstrateg, Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna 070-539 74 17 theresia.jensen@regiondalarna.se Presstjänst Presstjänst 010-249 90 20 kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se Presstjänst Presstjänst https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/500-000-kronor-i-stod-till-dalarnas-fria-kulturskapare/ 2/3


På fotot av  Kristina Vahlberg:
Malin Lagergren och Mursal Isa.