Björn Larsson
Marionetternas Himlafärd

Synopsis

" Regissören och marionettspelaren Michael Meschke kommer att arbeta med ett marionetteaterprojekt som utgår från Rune Lindströms Himlaspelet i Meschkes egen marionetteaterversion från 1958. Projektet är lokalt baserat, en pågående process i förvandling och av riksintresse. Vi startar alltså ett 3-årigt projekt omkring marionetteater i Dalarna som utgår från den marionetteaterföreställning från 1958, Himlaspelet av Rune Lindström, som först av alla etablerat marionetteatern som konstform i Sverige. Bas för projektet är Leksand. Projektet vänder sig i första hand till barn och unga, men även till döva/hörselskadade och ensamkommande/ flyktingar i den utsträckning det är möjligt. Ambitionen i slutet av de tre åren är att lämna efter sig en liten marionetteaterensemble av unga scenkonstnärer ifrån Dalarna som kan verka professionellt; att ha rekonstruerat och levandegjort den kulturhistoriskt betydelsefulla marionettföreställningen Himlaspel...

" Regissören och marionettspelaren Michael Meschke kommer att arbeta med ett marionetteaterprojekt som utgår från Rune Lindströms Himlaspelet i Meschkes egen marionetteaterversion från 1958. Projektet är lokalt baserat, en pågående process

i förvandling och av riksintresse.

Vi startar alltså ett 3-årigt projekt omkring marionetteater i Dalarna som utgår från den marionetteaterföreställning från 1958, Himlaspelet av Rune Lindström, som först av alla etablerat marionetteatern som konstform i Sverige. Bas för projektet är Leksand.

Projektet vänder sig i första hand till barn och unga, men även till döva/hörselskadade och ensamkommande/ flyktingar i den utsträckning det är möjligt. Ambitionen i slutet av de tre åren är att lämna efter sig en liten marionetteaterensemble av unga scenkonstnärer ifrån Dalarna som kan verka professionellt; att ha rekonstruerat och levandegjort den kulturhistoriskt betydelsefulla marionettföreställningen Himlaspelet som även fungerat som tränings- och inlärningsobjekt; att ha introducerat marionetteatern som uttrycksform och pedagogiskt medel i skolorna samt att tillsammans med andra aktörer utveckla ett helt outforskat konstområde, marionetteatern av och för döva.

Samarbete med Leksand kommun och Skapande skola är initierat och Västanvik folkhögskola (för döva) är en viktig del av projektet. Riksteaterns Tyst teater är intresserade och Scenkonstmuseet har sagt sig villiga att stödja oss. Man kan säga att projektet är uppdelat i tre delar: Marionetteater(/dockteater) i grundskolan, Marionetteater av och för döva (experimentellt), samt iscensättning av Michael Meschkes Himlaspel från 1958 i form av kurser och utbildning"

Peter Cottino Projektledare

Jag vill följa denna process från start och framåt.

Materialet ska efter hand gestaltas i magisk filmisk form.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01516

Projektmedlemmar

Medverkande