Kjell Andersson
Kulturen kring Siljansbygden, verk av heroiska män eller kvinnorna bakom dessa?

Synopsis

Sedan urminnes tider har ett herdematriarkat funnits i Dalarna, särskilt i trakterna kring Siljan. Varje försommar har kvinnor i gårdarna dragit till skogs, ut på fäbodarna med barn och kreatur för att utnyttja de betesmarker som stått till buds. En särskild kultur, fäbodskulturen, skapades i samband med detta. Men kvinnorna fostrades också att vara ”damer” i sina hus och hem, då deras män tvingades söka sig till arbetsplatser utanför Dalarnas gränser. Siljansbygden har även under många decennier kommit att bli, och utgör fortfarande ett ”hjärta” i Sveriges turistkultur. Många är de målare, författare, musiker, dramatiker och konstnärer som funnit sin drömplats vid Siljans strand eller på bergshöjderna kring Mora, Rättvik, Leksand och Tällberg. Många är de profiler som sökte sig hit och Dalarna har blivit känt långt utanför sina gränser genom Anders Zorn, Carl Larsson, Erik Gustaf Karlfeldt, Gustaf Ankarkrona, Hugo Alfvén, Axel Munthe, Jerk W...

Sedan urminnes tider har ett herdematriarkat funnits i Dalarna, särskilt i trakterna kring Siljan. Varje försommar har kvinnor i gårdarna dragit till skogs, ut på fäbodarna med barn och kreatur för att utnyttja de betesmarker som stått till buds. En särskild kultur, fäbodskulturen, skapades i samband med detta. Men kvinnorna fostrades också att vara ”damer” i sina hus och hem, då deras män tvingades söka sig till arbetsplatser utanför Dalarnas gränser.

Siljansbygden har även under många decennier kommit att bli, och utgör fortfarande ett ”hjärta” i Sveriges turistkultur. Många är de målare, författare, musiker, dramatiker och konstnärer som funnit sin drömplats vid Siljans strand eller på bergshöjderna kring Mora, Rättvik, Leksand och Tällberg.

Många är de profiler som sökte sig hit och Dalarna har blivit känt långt utanför sina gränser genom Anders Zorn, Carl Larsson, Erik Gustaf Karlfeldt, Gustaf Ankarkrona, Hugo Alfvén, Axel Munthe, Jerk Werkmäster m.fl. som vistades här mer eller mindre bofast.

Vad som dock skrivits mindre om, är kvinnorna eller enskilda kvinnor, som profilerat sig i dalabygden. Och dessa är inte få.

Bland dessa kvinnor är det lämpligt att plocka ut ett antal för att synliggöra deras roll och verksamhet i Dalarna. Urvalet kan grunda sig på många faktorer, t.ex. konstnärlig verksamhet eller gästgiveriverksamheten, som i hög grad präglats av intressanta och kraftfulla kvinnor.

En annan infallsvinkel är kvinnorna bakom många författare och målare som bott eller vistats i Dalarna och vars intressanta liv och verksamhet kommit i skymundan eller dolts bakom sina mäns framgångar. Ett sådant val skulle också kunna knyta an till umgänget dessa kvinnor emellan. Då faller tanken på fem med sina kända män gifta kvinnor samt tre ogifta kvinnor, vilka alla hade en relation till varandra:

Emma Lamm, 1860-1942. Mora. Gift med Anders Zorn.

Gerda Karlfeldt, 1883-1981, Sjugare. Gift med Erik Axel Karlfeldt.

Hilda Pennington Mellor, 1882-1967. Gift med Axel Munthe.

Lät bygga ett sommarresidens i Leksand, nu under namnet Hildasholm. Hon anlade bl.a. fem trädgårdar, som än idag kan besökas. Hon startade också de årliga sommarspelen med Leksands befolkning inblandad.

Ester Hammargren, Noret, Leksand. Ogift

Hon lät uppföra societetspensionatet Korstäppan i Leksand. Faktum är att de flesta av de 200 gästgivargårdar, pensionat och hotell i Leksand, Tällberg och Rättvik under denna tid startades och drevs av handlingskraftiga kvinnor.

Lillie Landgren, Tibble, Leksand. Ogift

Mest känd för sina trädgårdsodlingar.

Ottilia Adelborg, 1876-1956, Gagnef. Ogift

Målare, illustratör och författare.

Karin Bergöö Larsson, 1859-1928. Gift med Carl Larsson.

Idag en erkänd och uppskattad konstnär.

Marie Kröyer Alfvén, 1867- 1940, Leksand. Gift bl.a. med Hugo Alfvén

Konstnär född i Danmark.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01752

Projektmedlemmar

Medverkande