P.T.S.S

projektägare Anders Ryding Hallin
En väldigt experimentell film där vi skulle testa hur få personer vi kunde vara i ett team, och vad vi kunde göra med det. Självklart resulterade det i att, ju längre vi kom desto fler personer tog vi in i teamet, då v
  • Längd 0:30
  • REGI Anders Ryding Hallin
  • Skapad 29 jun, 2012