A-märkt skolbio i Dalarna

A-märkt skolbio i Dalarna

A-MÄRKT SKOLBIO I DALARNA
Dalarna var ett av de första länen i Sverige att A-märka skolbion.
A-märkningen är ett pedagogiskt verktyg som används för att synliggöra representation i film. Film i Dalarna erbjuder en folder helt gratis med tips på aktuella A-märkta filmer.