Isak Jansson
Vinnardikt (arbetstitel)

Synopsis

Detta är en ansökan till Talent to Watch och gäller möjligheten att söka stöd för att spela in en skissfilm. Idébeskrivning finns i det önskade 2-page som bifogas.

Tanken är att arbeta fram en ton och ett samspel mellan skådespelare under en veckas inspelning.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-02071

Projektmedlemmar

Medverkande