Eva Sjöblom
Vart tog du vägen mamma?

Synopsis

Dokumentärfilmen Vart tog du vägen mamma? är tänkt att bli ett komplement till psykoterapeut Klara Yvonnes Klingspors bok Borta men ändå nära. Vi vill belysa ett svårt och ömmande ämne – barn och unga i sorg. En film där denna grupp får komma till tals. Där många års samlad kunskap i ovan nämnda bok blir en viktig hörnsten att vila på. Men inte bara det. I dokumentärfilmen vill vi lyfta fram privatpersonen Klara Yvonne som bor i Dalarna och belysa hennes personliga livsöde, då hon som 5-åring förlorade sin mamma. Vi vill göra en film där kunskap samspelar med känsla och där det konstnärliga uttrycket har sin givna plats. En film som vågar titta på det svåra och därmed kan ge hopp.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01963

Projektmedlemmar

Medverkande