Peter Romin
Urban Jungle

Synopsis

Jag vill följa början till ett koncept för samverkan av flera olika ungdomskulturer i ett sidoevenemang kring Peace & Love festivalen, men det handlar om möten mellan olika subkulturer och en strävan efter att göra något positivt och hållbart med dessa tillsammans. Det intressanta med detta är att det är starkt växande subkulturer och man har realiserbara planer på att duplicera detta internationellt med Spanien som första plats efter evenemanget i samband med P&L.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00941

Projektmedlemmar

Medverkande