Martin Flink
Ungdomsmottagningen - en 50-årig framgångssaga.

Synopsis

2020 är det 50 år sedan landets första ungdomsmottagning startade i Borlänge. Idag finns ca 250 mottagningar över hela landet. Ungdomar fortsätter att strömma till dem och antalet besök ökar ständigt. Kanske är det en av Sveriges mest framgångsrika sociala innovationer, som stöttat miljontals svenskar i unga år.

Vad ligger bakom framgången? Vad säger unga idag och vad sa man vid starten? Vad säger personalen om mottagningens unika kultur, med ett teamarbete och en personcentrerad vård som ständigt anpassas efter ungdomars behov?

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01739

Projektmedlemmar

Medverkande