Åsa Linder
TVÅNG

Synopsis

Emily har haft OCD (tvångssyndrom) sedan hon var i 10-årsåldern och hon är även uppväxt med en mamma som led av OCD. Nu är Emily vuxen och har svårt att få livet att fungera, men som tur är har hon Joakim vid sin sida och de är väldigt kära i varandra. Dokumentärfilmen TVÅNG ska lyfta den allmänna okunskapen som råder kring OCD och därmed kunna bryta känslor av vanmakt.

Vår förhoppning är att vi ska kunna följa Emily och Joakim i deras vardag, vara med i situationer och skildra deras relation, både i glädje och sorg. Tvång är något som för med sig skuld och skam. Därför är det viktigt att vi går varsamt fram och aldrig låter filmen tippa över i att enbart gestalta Emily och hennes OCD som ett problem. Snarare vill vi visa på livet och människans mysterium och att publiken ska få insyn i tvångets komplexa värld. Ambitionen är att göra en varm och nära film om kärlek.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01826

Projektmedlemmar

Medverkande