Elisabeth Kihlström
The Poundbury Horror

Synopsis

Detta filmprojekt kommer att undersöka politiken kring neo-traditionell arkitektur, populär sedan 1980-talet och konservatismens påverkan på kultur och byggda miljö. Forskningen kommer att ta plats i Poundbury, en ny stad i Dorset, England, och vara filmens centrala ämne. En undersökning kring Poundburys etablering och utveckling samt postmodern arkitekturhistoria kommer att vara en del av forskningen. Detta kommer att kompletteras av en studie kring skildringen av skräckhistorier samt framställning av skräck i modern film och TV. Det slutliga resultatet av detta projekt kommer att vara en film som kombinerar metoderna för dokumentär-och konstfilm. Projektet är ett samarbete med den Wien-baserade japanska konstnären Yuki Higashino. Observera att detta är ett samarbete med en icke-svensk konstnär, där av är Filmskaparens vision skriven på engelska.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00849

Projektmedlemmar

Medverkande